Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP sdružuje odborníky v medicínských oborech radiační onkologie, radiologická fyzika a radiobiologie.

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF)
vyhlašuje soutěž

Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2016

Chodounského cena 2017

Společné stanovisko VZP ČR a Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky k indikaci přepravy, hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Doprava pacientů VZP

Programme book and Exhibition guide
ESTRO 36, Vienna Austria

Zápisy SROBF ČLS JEP

20.3.2017 / Dříteč
8.2.2017 / Praha
29.11.2016 / Praha

Zápisy ČOS ČLS JEP