Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP sdružuje odborníky v medicínských oborech radiační onkologie, radiologická fyzika a radiobiologie.
Advanced Skills in Modern Radiotherapy 11-15 June 2017 Prague, Czech Republic
 ESTRO course in Prague on Advanced Skills in Modern Radiotherapy

V sobotu 18. 2. 2017 náhle zemřel ve věku 70 let Ing. Pavel Stankuš, absolvent FJFI ČVUT, který svou prací od samého počátku své profesní kariéry významně ovlivnil úroveň a podobu budoucího oboru radiologické fyziky v České republice.
Zemřel Ing. Pavel Stankuš

13. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky,která se koná ve dnech 22. – 23. 6. 2017 v Žerotínském zámku Nový Jičín.
13. konference SROBF

Zápisy SROBF ČLS JEP

8.2.2017 / Praha
29.11.2016 / Praha
20.9.2016 / Hradec Králové

Zápisy ČOS ČLS JEP