Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP sdružuje odborníky v medicínských oborech radiační onkologie, radiologická fyzika a radiobiologie.
ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ FYZIKY NEMOCNICE NA HOMOLCE
a
TRANSKONTAKT – MEDICAL s. r. o.
autorizovaný distributor společnosti ELEKTA
ve spolupráci se společností Elekta Services s.r.o.
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
Nejnovější trendy radioterapie,stereotaktické radioterapie, radiochirurgie a  brachyterapie XII.

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF)
vyhlašuje soutěž

Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2016

Chodounského cena 2017

Společné stanovisko VZP ČR a Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky k indikaci přepravy, hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Doprava pacientů VZP

Zápisy SROBF ČLS JEP

22.6.2017 / Nový Jičín
28.4.2017 / Brno
20.3.2017 / Dříteč

Zápisy ČOS ČLS JEP