Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP sdružuje odborníky v medicínských oborech radiační onkologie, radiologická fyzika a radiobiologie.
Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti pořádá ve spolupráci s BMS 6. ročník edukačního sympozia.
Imuno-onkologické přístupy v léčbě malignit