Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP sdružuje odborníky v medicínských oborech radiační onkologie, radiologická fyzika a radiobiologie.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA JEDNODENNÍ KONFERENCI
SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ
KONGRESOVÝ SÁL NEMOCNICE NA HOMOLCE
2. listopadu 2017
25 LET PROVOZU  LEKSELLOVA GAMA NOŽE  V NEMOCNICI NA HOMOLCE

ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ FYZIKY NEMOCNICE NA HOMOLCE
a
TRANSKONTAKT – MEDICAL s. r. o.
autorizovaný distributor společnosti ELEKTA
ve spolupráci se společností Elekta Services s.r.o.
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
Nejnovější trendy radioterapie,stereotaktické radioterapie, radiochirurgie a  brachyterapie XII.

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF)
vyhlašuje soutěž

Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2016

Chodounského cena 2017

Zápisy SROBF ČLS JEP

20.9.2017 / Praha
22.6.2017 / Nový Jičín
28.4.2017 / Brno

Zápisy ČOS ČLS JEP