Pro odborníky

Obor radiační onkologie

Radioterapie (radiační onkologie ) je samostatným základním medicínským oborem, který se zabývá léčbou zhoubných nádorů (ZN) a některých nenádorových afekcí především s využitím ionizujícího a neionizujícího záření.

Vychází z vědeckých poznatků radiobiologie, radiofyziky a radiační techniky. Je oborem, který zahrnuje problematiku výzkumu, epidemiologie, prevence, diagnostiky a specifické onkologické léčby. Kromě klinické aplikace ionizujícího záření, zabývá se také léčbou cytostatiky, léčbou hormonální a imunomodulační. Náplní oboru je též léčba podpůrná a následná péče o nemocné.

Cílem oboru je zajistit vysoce odbornou úroveň léčby zářením nádorových a vybraných nenádorových onemocnění na základě jednotných a dokumentovaných principů a postupů zabezpečování jakosti pro všechny pacienty, u kterých je léčba zářením, ať už samostatná nebo kombinovaná s jinými léčebnými postupy, indikována.