Zemřel Ing. Pavel Stankuš

Zemřel Ing. Pavel Stankuš V sobotu 18. 2. 2017 náhle zemřel ve věku 70 let Ing. Pavel Stankuš, absolvent FJFI ČVUT, který svou prací od samého počátku své profesní kariéry významně ovlivnil úroveň a podobu budoucího oboru radiologické fyziky v České republice.

Vysoce erudovaný, prakticky zaměřený odborník s hlubokým zájmem o aplikaci jaderné fyziky v oboru radioterapie působil postupně v Krajské (nyní Fakultní) nemocnici v Ostravě, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v Ústavu radiační onkologie v Praze na Bulovce. Zde všude byl přirozenou autoritou a nepostradatelným odborníkem zejména při instalaci nových lineárních urychlovačů a při jejich testování v klinické praxi radioterapeutického pracoviště.

V 70. a 80. letech, kdy v České republice byly minimální zkušenosti s provozem lineárních urychlovačů a nebyly k dispozici příslušné odborné normy ani dostatečné přístrojové vybavení, byl vždy schopen aplikovat své znalosti a praktické dovednosti pro potřeby klinické dozimetrie. Jeho zájem o využití počítačové techniky v této oblasti předběhl svou dobu a funkce jím vyrobených přístrojů (např. vodního fantomu) snesla srovnání s funkcí obdobných komerčních (zahraničních) přístrojů.

Účastnil se vývoje nových technologií kobaltových ozařovačů (UJP, Isotrend) a na mezinárodní úrovni spolupracoval s IAEA. Všechny jeho odborné aktivity při vývoji a spolehlivém zajišťování provozu ozařovačů a jeho téměř vášnivý zájem o problematiku klinické dozimetrie však často šly na úkor jeho osobního volna. Vždy byl ochoten se podělit o své široké znalosti odborné problematiky a nezištně pomoci při odborné práci (např. příprava Doporučení SROBF nebo nezávislé měření), avšak vyhýbal se oficiálnímu uznání. Vždy dával přednost odborné úrovni své práce před jejími formálními a administrativními aspekty. Jeho odchodem ztrácí jeho spolupracovníci kolegu a přítele a obor radiační onkologie uznávaného odborníka.

Ing. Helena Žáčková
za SROBF ČLS JEP

Ing. Ivana Horáková, CSc.
za ČSFM

Mgr. Pavla Nováková
za spolupracovníky»  Zobrazit vše