O společnosti » Přihláška

Přihláška řádného člena České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Stáhněte a vyplňte přihlášku:

Přihláška ke stažení v DOC [27kB]


Do každé odborné společnosti – spolku lékařů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku!


Přihlášku do Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP doručte na adresu:

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
vědecký sekretář SROBF ČLS JEP
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín
Purkyňova 2138/16
741 01 Nový Jičín