Zápisy SROBF

MOÚ Brno

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti JEP, konané dne 23.2.2016 v Brně v Masarykově onkologickém ústavu»  Archiv zápisů