Úvodní stránka » Novinky » Chodounského cena

MUDr. Zdeněk Chodounský
(12.11.1928-15.1.2001)

Zdeněk Chodounský se narodil 12. 11. 1928 v Predajné na Slovensku. Do školy chodil v Mladějovicích u Strakonic. Gymnázium absolvoval ve Strakonicích a v Berouně, kde v roce 1947 maturoval. Studium na lékařské fakultě University Karlovy ukončil v prosinci 1952. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na rtg oddělení v Liberci, kde pracoval na radioterapeutickém úseku. Atestaci prvního stupně z radioterapie složil v roce 1956 a druhého stupně v roce 1960. V červnu 1960 nastoupil na radioterapeutické oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Jeden rok pobýval na Kubě jako expert pro radioterapii a po návratu pracoval jako ordinář pro těžké zářiče ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Od roku 1982 zastával funkci primáře a byl jmenován do funkce krajského odborníka pro radioterapii. Dlouhá léta strávená na Vinohradech přerušil odchodem do Fakultní nemocnice Motol v roce 1997.

Zdeněk byl mimořádnou osobností české radioterapie a onkologie. Jeho nadčasová odbornost vynikala především v oblasti radioterapie nádorů dětského věku a mozkových nádorů dospělých, které byli jeho dominantním zájmem. Především jeho zásluhou vznikla v roce 1990 samostatná Společnost radiační onkologie.biologie a fyziky ČLS JEP. Od založení společnosti byl jejím předsedou. Jeho zásluhou se dostala česká radioterapie do Evropy v rámci evropské společnosti ESTRO (The European Society for Therapeutic Radiology and Oncology). Česká republika byla první středoevropskou zemí, kde byly uspořádány postgraduální vzdělávací kurzy vedené touto společností. Byl spoluautorem myšlenky organizovat středoevropské konference o plicní rakovině, které si postupně vydobyly pevné místo v nabitém evropském kalendáři. (Prof. MUDr. L. Petrželka, CSc.)