Pro odborníky » Pro pořadatele vzdělávacích akcí

Pro pořadatele vzdělávacích akcí

Výbor SROBF podporuje akce, na kterých je významným způsobem zastoupena radiační onkologie, přičemž se vyjadřuje ke každé jednotlivé akci. V žádosti o podporu by mělo být uvedeno: název akce, pořadatel, datum konání, místo konání, organizační výbor, kontaktní adresa, téma akce, program akce, pozvaní přednášející.