O společnosti » Stanovy

Stanovy

Kompletní stanovy ČLS JEP, Jednací a Volební řád si můžete stáhnout zde.