Kontakt

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Sokolská 31
12026 Praha 2