Chodounského cena 2016

Chodounského cena 2016

 Chodounského cena

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF)
vyhlašuje soutěž
Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2015
u příležitosti 25. výročí založení SROBF, jejímž zakladatelem a prvním předsedou byl MUDr. Zdeněk Chodounský.


Podrobná pravidla soutěže naleznete zde.

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící, kteří v soutěžním období nepřekročili věk 40 let.

Přihlášení do soutěže:
• Soutěžící zašle svoji práci v elektronické formě na adresu předsedy SROBF prof. MUDr. Jiřího Petery, Ph.D.: jiri.petera@fnhk.cz.
• Soutěžící zašle podepsané Prohlášení soutěžícího o souhlasu s pravidly soutěže na adresu: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D, FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, nebo naskenované na adresu: jiri.petera@fnhk.cz.

Termín uzávěrky přihlášek je 31.5.2016.

Soutěžícím, jejichž práce se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, bude slavnostně udělen diplom a následující ceny:
• 1. místo 10.000 Kč
• 2. místo 5.000 Kč
• 3. místo 2.500 Kč

»  Zobrazit vše