Multicentrická randomizovaná studie

Multicentrická randomizovaná studie Multicentrická randomizovaná studie akcelerované radioterapie technikou concomitant boost vs normofrakcionovaná chemoradioterapie u lokálně pokročilých nádorů hlavy a krku.

Na přípravě projektu se podílejí:
Jiří Kubeš, RTK FN Ostrava
Kateřina Dědečková, Miloslav Pála – URO FN Bulovka
Radka Lohynská, RTO FN Motol
Milan Vošmik, FN Hradec Králové
Zuzana Šeneklová, Jakub Cvek – RTO Nový Jičín

Studie je podpořena Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP.

Další informace
»  Zobrazit vše